POSLJEDNJI POZDRAVI

dragom suprugu, ocu, svekru i djedu
ANTI KARAČIĆU
supruga Janja, sin Zvonimir, snaha Antonija i unuk Andrija