POSLJEDNJI POZDRAVI

dragom i poštovanom prijatelju i znanstveniku, nestoru hrvatske književne kajkavijane

prof. dr. sc. JOŽI SKOKU

uglednom dopredsjedniku i voditelju Tribine Kajkavskoga spravišča, uredničkom zaslužniku časopisa Kaj.

U tuzi, zahvalni za monumentalno i trajno Profesorovo djelo u hrvatskoj kulturi i znanosti,

Kajkavsko spravišče, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti, i uredništvo časopisa Kaj, Zagreb