SJEĆANJE

NIKOLA
KAHLINA
12. II. 2005. - 12. II. 2011.
SLAVKO
KAHLINA
20. IX. 2008. - 20. IX. 2011.
U našim ste srcima, mislima i molitvama.
Vaši: Danica, Ivan i Ivana