ZAHVALE

Od srca zahvaljujemo svećeniku crkve sv. Antuna Padovanskog župe Sv. Duh, rodbini, susjedima, prijateljima i kuglašima Zagrebačke pivovare na izgovorenim toplim i utješnim riječima u trenucima našeg bola te ispraćaju naše voljene
KOSANE KAHLINE
na vječni počinak.
suprug Marijan Kahlina, kći Sandra, sin Mario i unučad Luna i Gaj