SJEĆANJE

na našu voljenu
MATIJU JAŠARAGIĆ rođ. BENETA
16. II. 2019. – 16. II. 2020.
Tvoji najmiliji: Ibro, Senad, Almira, Dino, Hana