SJEĆANJE

EDO PAVLIC
19. IV. 2010. - 19. IV. 2018.
Svaki dan si u našim mislima.
Beba, Nikola i dečki