POSLJEDNJI POZDRAVI

DRAŽENU ŠRAMEKU
Nije bio savršen.
Bio je neobičan.
Za njega nije bilo pravila, ni kalupa u koji bi se uklopio.
Bio je suviše jedinstven, naizgled sličan drugima, a tako prokleto drugačiji.
Mirno spavaj, voljeni moj.
Tvoja Vesna