SJEĆANJE

na dragu suprugu i majku
MARIJU BARIĆ ROGULJA
16. II. 2019. - 16. II. 2020.
Tvoji najmiliji