POSLJEDNJI POZDRAVI

voljenoj kćeri
TATJANI SARAJLIĆ
Uvijek ćeš ostati u našim srcima.
Tvoji roditelji
Franjo i Ružica