ZAHVALE

U povodu bolnog rastanka od voljenog supruga, oca i djeda
RAFAELA ČULJKA
zahvaljujemo svima koji su nam u teškim trenutcima
izrazili sućut i osobno ga ispratili na vječni počinak

Ožalošćena obitelj:
supruga Danica, sinovi Vencel i Vinko,
unučad Augustina, Ana i Ivan, nevjeste Nediljka i Martina