ZAHVALE

Svima onima koji su nam se pridružili u našoj boli povodom smrti dragog nam
HOTIMIRA BURGERA
iskreno zahvaljujemo.
Obitelj