POSLJEDNJI POZDRAVI

našoj dragoj
NADI IGREC
od Aje, Vedrana, Anite, Anje, Svena i Tina