POSLJEDNJI POZDRAVI

našem uglednom članu,
piscu
BEKIMU SEJRANOVIĆU
Hrvatsko društvo pisaca