SJEĆANJE

Svaku noć tiho ulaziš u moje snove,
tvojim blagim smješkom utjehe bezgranične majčinske ljubavi.
Nisam znala da će moja jutra početi s tugom buđenja,
a večeri ponorom tjeskobne praznine Konačnog.
Samo dani prolaze onako kako "život ide dalje", anđele naš...
Tvoja Seka