SJEĆANJE

na
SLAVKA HORVATIĆA
26. IX. 2005. – 26. IX. 2018.
S tugom i ljubavlju čuvamo uspomenu na Tebe.
Đuka i Amalija