POSLJEDNJI POZDRAVI

Otišao je naš
HERBERT
i tišinu zamijenio vječnošću.
Njegove: Melita, Monja, Mirela i Agata