SJEĆANJE

na voljenu suprugu
SLAVICU HARAMUSTEK
26. IV. 2010. - 26. IV. 2011.
Tužan i prazan je život bez tebe.
Hvala svima koji posjećuju tvoj tihi dom.
Tvoj suprug Joža