POSLJEDNJI POZDRAVI

FADIL HADŽIĆ
(1922. - 2011.)
Kad se smijah
tad i bijah
Vječno zahvalni,
Kolektiv Satiričkog kazaiišta "Kerempuh"