ZAHVALE

Najiskrenije zahvaljujemo svima koji su pomogli u najtežim trenucima i usmeno, pisano, dolaskom i cvijećem uveličali ispraćaj naše drage
BLANKE MILAŠIĆ rođ. ŠKRALJSKI
Ožalošćene obitelji Hadjina i Pešut