ZAHVALE

TONKO MAROEVIĆ
22. I. 1941. - 11. VIII. 2020.
Svima koji su u najtežim trenucima bili uz nas, kao i onima koji su nam uputili izraze svoje sućuti, iskreno zahvaljujemo.
Obitelj Tonka Maroevića