SJEĆANJE

na našu voljenu
KORNELIJU GRANIĆ
12. II. 1997. - 12. II. 2011.
Vrijeme koje prolazi tužno je, sjećanje na tebe bolno je, ali ljubav prema tebi vječna je.
Tvoj sin Vladimir sa suprugom Mirom