POSLJEDNJI POZDRAVI

našem dragom

ROMEU NAKIĆU
Hvala Ti za svaki osmijeh koji si nam poklonio.
Tvoja Genera/Dechra