POSLJEDNJI POZDRAVI

našem dragom suprugu, ocu, didi i svekru
MATI GAVRANOVIĆU
Tvoji: supruga Jasna, sinovi Igor i Dario, unuka Rea i unuk Vanja te snaha Karen