SJEĆANJE

MARIJA GAURA
19. V. 2016. - 19. V. 2018.
Ne,nije vrijeme ublažilo našu tugu...
Tješi nas samo nada da ćemo se ponovo sresti.
Hvala svima za svaku upaljenu svijeću.
Vole te
tvoji najmiliji