SJEĆANJE

na voljenog
BRANKA ILIČIĆA
17. X. 2016. – 17. X. 2017.
Puno je suza palo odkad je tvoje srce stalo,
a tuga i bol još su veći, jer ni zbogom
nisi mogao reći.
Neće te izbrisati vrijeme niti skriti tama,
naša si zvijezda vječno
živiš i sjajiš među nama.
Tvoji: supruga Đurđica, Željko, Ivica i Tomislav