POSLJEDNJI POZDRAVI

dragoj majci
ŠTEFICI BUNJAC
Ljudi umiru tek kad ih zaborave, a ti ćeš zauvijek ostati u mom srcu i mislima.
Kći Jasminka