POSLJEDNJI POZDRAVI

dragom ocu, djedu i puncu
JERKU HARAŠIĆU
Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer On je sa mnom.
Janja, Marija, Josip i Krešimir