POSLJEDNJI POZDRAVI

najdražem bratu
STJEPANU CIPEKU - DIDO

U vječnom sjećanju,
i neka ti je laka hrvatska gruda,
sestra Zora Sremec