ZAHVALE

Zahvaljujemo svim rođacima, prijateljima i susjedima koji su svojom brojnošću pridonijeli dostojanstvenom ispraćaju našeg supruga i oca,
gospodina
IVANA FUČEKA
a nama uputili riječi utjehe i izrazili sućut.
supruga Jelena, kćeri Tanja i Dunja