SJEĆANJE

na voljenu kćer i sestru
JASMINKU FILIPČIĆ
22. V. 2010. - 22. V. 2011.
Za sebe ništa tražila nisi,
ljubav i dobrotu pružala ti si.
Neće te izbrisati ni vrijeme, ni tama,
ti si naš anđeo i uvijek si s nama.
Zauvijek tvoji: mama Anđela i brat Darko