ZAHVALE

Žalosni zbog rastanka, ali i ponosni što smo bili njegovi, javljamo da je nakon kratke i teške bolesti preminuo naš voljeni
MIROSLAV FEKETE
Bog je dao srce mu od zlata.
Otiš'o je pijetli kad se bude
Kao da u šetnju neku kreće
Otiš'o je s mirisima jutra
Dal' je znao da se vratit neće.
(Ž. Krznarić)
Dirnuti pažnjom u trenutcima bolnog rastanka neizmjerno smo zahvalni osoblju Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, svim liječnicima i medicinskim sestrama na brizi i njezi voljenog nam pokojnika. Hvala svećenicima i časnim sestrama na molitvama i duhovnoj podršci. Velika hvala svim djelatnicima HANFA-e koji su svakodnevno suosjećali s nama i proživljavali teške trenutke. Hvala svoj rodbini, prijateljima, susjedima, znancima i svima koji su suosjećali s nama te svima koji su zvali i pružali nam emocionalnu podršku. Hvala svima na pisanim i usmenim izrazima sućuti te svima koji su bili na ispraćaju na vječni počinak.
Počivaj u miru Božjem! Volimo te!
Njegovi najdraži: supruga Jadr