SJEĆANJE

BRANKA BOROMISA
19. IX. 2011. – 19. IX. 2018.
Iako je sedam godina tu, sve je isto.
Ništa više ne može ublažiti moju tugu i bol.
Stalno si u mislima i sjećanju mom.
Tvoja mama