SJEĆANJE

DRAGUTIN DRLJE
4. VI. 2018. - 4. VI. 2020.
Zauvijek si s nama u srcima i mislima.
Tvoji: Matilda, Dalibor, Snježana i Leana