SJEĆANJE

na naše roditelje
JELKU SEITZ
6. XII. 1916. - 1. VII. 1970.
ZDENKA SEITZA
15. VI. 1923. - 23. II. 1998.
i brata
MIROSLAVA SEITZA
6. V. 1947. - 27. IV. 2012.
I nakon pedeset godina čuvamo vas u našim srcima i mislima.
Do ponovnog susreta Koka i Tomas s obiteljima