SJEĆANJE

na dragu majku
KATICU DANANIĆ
12. II. 2010. - 12. II. 2011.
S tobom u mislima, u srcu i duši, do ponovnog susreta u vječnosti.
Tvoje kćeri Ankica i Jasna