ZAHVALE

Dragoj majci, baki i punici
ANI KATIĆ
Hvala na beskrajnoj ljubavi i dobroti koju si nam pružala.
S nama si zauvijek.
Tvoji: kći Irena, unuk Davor i zet Toni