POSLJEDNJI POZDRAVI

našoj dragoj majci, baki i svekrvi
ZDENKI CURIĆ
Hvala ti za sve lijepe trenutke, svu radost, toplinu i životni optimizam kojim si zračila.
Tvoji: Davor, Irena i Romina