POSLJEDNJI POZDRAVI

bratu
MARKU BUBALO
U mom srcu živiš vječno.
brat Ilija