ZAHVALE

BOŽICA ĆUK
preminula 2. XI. 2018.
Dirnuti pažnjom i poštovanjem prema našoj dragoj Božici zahvaljujemo svoj rodbini, prijateljima, kumovima te ostalim znancima što su bili uz nas u našim najtežim trenucima te je svojom prisutnošću ispratili na vječni počinak.
Obitelj Ćuk