POSLJEDNJI POZDRAVI

STJEPANU CIPEKU - DIDU
Tuga i bol ispunjava naša srca i sjećanja na tebe.
šogorica i nećak Cipek, Zlata i Zoran