SJEĆANJE

na voljenu suprugu, majku, baku i prabaku
MARIJU - LJUBICU CETINIĆ
prof. biolog.
28. V. 2012. - 28. V. 2020.
Trajno si u srcu i sjećanju.
Tvoji najmiliji