ZAHVALE

U povodu smrti dragog supruga, oca, djeda i svekra, gospodina
STJEPANA CARA
iskreno zahvaljujemo rodbini, prijateljima, susjedima i znancima koji su s nama podijelili našu bol i ispratili našeg Pepeka na vječni počinak.
Ostaju u tuzi: supruga Slavica, sin Nedjeljko, unuk Valentino i snaha Lidija