POSLJEDNJI POZDRAVI

našem dragom i dobrom kolegi i prijatelju
MLADENU REBROVIĆU
Dragi Mladene, hvala ti za svu tvoju ljubav i dobrotu. Bio si i ostat ćeš naš dobri duh.
Tvoji kolege vozači i uprava Cammeo Grupe