ZAHVALE

Dirnuti pažnjom i poštovanjem prema Frgi
MLADENU FRGIĆU
izražavamo veliku zahvalnost svoj rodbini, suborcima Domovinskog rata, susjedima i prijateljima koji su ga dostojno ispratili na vječni počinak.
Posebno velika hvala djelatnicima Doma za starije i nemoćne „Slavoljub Penkala“ na dugotrajnoj svestranoj pomoći dugih mu i teških dana i noći.
Tugujuća obitelj