SJEĆANJE

ANA BUKAL
27. V. 2018. - 27. V. 2020.
Prošle su dvije godine tuge i žalosti za tobom, moj anđelek neprežaljeni.
Tvoj tata Vlado