SJEĆANJE

na suprugu i majku
MARTINU BREZOVEČKI
11. II. 2008. - 11. II. 2011.
Uvijek ćeš biti u našim srcima i mislima.
Tvoji: suprug Ljubomir i kći Anita