ZAHVALE

MARIJA PAVKOVIĆ rođ. BREKALO
12. IX. 2018. – 12. X. 2018.
Mjesec je tuge, boli i praznine koju si, draga naša, svima nama ostavila svojim preranim odlaskom.
Male su riječi kojima se može izraziti zahvala prof. dr. Stipislavu Jadrijeviću i cijelom odjelu 1. Kirurgije KB Merkur.
S nadom da će tvoja skromnost, dobrota i plemenitost koje si svima nesebično davala barem malo nadomjestiti prazninu i tugu.
Ožalošćene obitelji Brekalo i Pavković