POSLJEDNJI POZDRAVI

najdražoj
BARICI
Zauvijek u našim srcima.
Igor, Tibor, Sandra, Vlatka, Nino, Bruno, Tea i Borna