SJEĆANJE

na voljenog supruga, oca i nonota
MILANA BENČIĆA
5. II. 2005. - 5. II. 2011.
U našim srcima i mislima ostat ćeš zauvijek.
Tvoji najmiliji