SJEĆANJE

na našu voljenu nikad zaboravljenu
RUŽICU BELC
18. II. 2006. – 18. II. 2018.
Ista bol, a danas i teža!
Neće te izbrisati vrijeme niti skriti tama. Zvijezda si naša koja nas prati i vječno živi s nama.
Ni godine koje prolaze, ni život koji teče našu ljubav i sjećanja na tebe nikada izbrisati neće.
S ljubavlju i tugom,
mama Verica i Renata